Ada 2 pandangan mengenai isu ini.

Pendapat Pertama:

Sunat melakukan akikah untuk anak (bayi) yang mati setelah ia lahir dan sempat hidup dalam tempoh yang membolehkan akikah ditunaikan untuknya, walaupun bayi itu meninggal sebelum hari ke-7.

Pendapat Kedua:

Pendapat yang kedua mengatakan gugur tuntutan dengan sebab kematian.

Hikmah yang dapat difikirkan disebalik melaksanakan akikah untuk anak yang meninggal dunia antaranya menunjukkan rasa kesyukuran kerana diberikan peluang untuk mempunyai zuriat (nasab keturunan) walaupun tidak panjang usianya.

Wallahu a’alam…

Sumber: EZQURBAN

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.